Class - Naname Mae Jumonji – Kenjutsu

This class explores Naname Mae Jumonji & Kenjutsu through demonstrations of:

  • Naname Mae – Jumonji/Shuto
  • Kenjutsu – Tousui no Kamae
  • Kusarigama
  • Naname Mae – Jumonji/Shuto – Shizen