Gyokko Ryu Gyaku Nagare, Hanbojutsu and Toujutsu

 

Filmed on the weekend of May 28-29 in Poughkeepsie, NY.  This seminar covered the taijutsu portion of Gyokko Ryu's Gyaku Nagare in much detail.    Also, covered in great detail was Gyokko Ryu hanbojutsu.